Guitar Meeting – Jelenia Góra – JGJ
Festival 27.11.2022


Wyjątkowa okazja – Wstęp wolny! (po wcześniejszej rejestracji) – Ilość miejsc ograniczona!

ZGŁOSZENIA MAILOWE : arturlesicki@gmail-com

Temat zajęć: Technika, gra akordowa i improwizacja w różnych stylach. Wszechstronny
rozwój umiejętności niezbędnych w pracy profesjonalnego  gitarzysty.

Podczas tegorocznego JGJ FESTIVAL zapraszam na wyjątkowe spotkanie – warsztaty gitarowe. Do
uczestnictwa namawiam wszystkich gitarzystów, którzy chcą znacząco poprawić swoją muzyczną
świadomość oraz uzyskać skuteczne narzędzia metodyczne do dalszego rozwoju. Intensywne,
kilkugodzinne gitarowe szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów, w małej grupie. Obejmie
zagadnienia związane z rozwojem i doskonaleniem umiejętności technicznych, gry akordowej  i
improwizacji w muzyce rozrywkowej i jazzowej.

PLAN ZAJĘĆ
g. 12 -14 – cykl wykładów
g. 14 -14.30 – przerwa obiadowa
g. 14.30 – 16 – zajęcia wykładowe i praktyczne z uczestnikami kursu.
Organizatorzy zapewniają wzmacniacze oraz inne urządzenia niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
Każdy uczestnik dostanie certyfikat uczestnictwa oraz komplet materiałów wykładowych.

Zajmiemy się m.in.:
ROZWÓJ TECHNIKI
Zagadnienia związane z szeroko rozumianą techniką gry na gitarze elektrycznej i akustycznej.
Przedstawiony zestaw ćwiczeń może być wykorzystany w nauce zarówno u początkujących jak i
bardziej zaawansowanych instrumentalistów.
Zostaną poruszone takie tematy jak m.in.: właściwe ustawienie aparatu prawej i lewej ręki, dobór
ćwiczeń podstawowych (rozgrzewkowych), sposoby właściwego wydobycia dźwięku, techniki
kostkowania, ćwiczenia doskonalące artykulację.
Określone zostaną zasady dalszego doskonalenia techniki (na bazie wybranych tematów o
charakterze etiudowym), poruszone będą problemy związane z fakturą, rytmem, tempem.
wprowadzeniem techniki na wyższy poziom

ŚWIADOMA IMPROWIZACJA
Dobór materiału melodycznego – wykorzystanie skal – analiza harmoniczna, sposoby frazowania.
Problemy i sposoby ćwiczenia improwizacji w różnych stylach muzycznych
Budowanie napięcia w improwizacji jako kluczowa umiejętność świadomego muzyka – analiza  oraz
propozycja ćwiczeń  wspierających rozwój.
Praca nad standardami (czy też utworami muzyki rozrywkowej) jako baza do kreatywnej improwizacji
Przedstawiony zestaw ćwiczeń może być wykorzystany w nauce zarówno u początkujących, jak i
bardziej zaawansowanych instrumentalistów. Ćwiczenia te mają na celu wszechstronny
rozwój improwizującego gitarzysty.
GRA AKORDOWA
Zasady symbolicznego zapisu akordów, ich budowy, nauka gry akordowej na poziomie podstawowym
i zaawansowanym
Czytanie partytur a vista, metody pracy związane z harmonizacją utworów muzyki jazzowej i
rozrywkowej a także problemy gry akordowej solo oraz w małych składach instrumentalnych.
Comping w różnych stylach muzycznych – praktyczne porady i sposoby akompaniamentu
ZGŁOSZENIA MAILOWE : arturlesicki@gmail.com